Vesistöistä

Alueen vesistöt kuuluvat pääosin erinomaiseen laatuluokkaan ja niitä voidaan pitää lähes luonnontilaisina.

Suurimmat järvet Järviwikissä: